")); }

Sagsområder

Generelt om min rådgivning

Her kan du læse om, hvilke sager jeg beskæftiger mig med.

Min opgave som advokat er ikke så meget at orientere klienterne om retsstillingen på et bestemt retsområde, men mere at sætte fokus på, hvilke mål mine klienter ønsker at nå i en konkret situation, og herefter hjælpe mine klienter med at nå dette mål, hurtigst muligt og til konkurrencedygtige priser.

Erstatning for personskade og forsikring

Jeg har i mere end 25 år beskæftiget mig med rådgivning af klienter, som er kommet alvorligt til skade ved færdselsuheld, ved arbejdsskader, ved fejlbehandling på hospital, læge eller tandlæge, ved sportsudøvelse eller på anden måde.

Under fanen ”Klienter” kan du læse en række interviews med tidligere klienter, som har fået store erstatninger som følge af min rådgivning.

Hvis du er kommet til skade er det altid en god idé at konsultere en advokat, ellers risikerer du at et eventuelt erstatningskrav bliver overset. Hvis du er i tvivl om jeg kan assistere dig i din sag, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Forældremyndighedssager

Kontakt mig, hvis du som far eller mor kommer i en situation, hvor forældrene ikke kan blive enige om, hvem af forældrene, der skal have del i forældremyndigheden over et eller flere børn, eller hvis forældrene ikke kan blive enige om, hvorvidt barnet/børnene skal have bopæl hos far eller mor.

Som regel kan du få gratis advokatbistand til sådanne sager, og derfor behøver du ikke være tilbageholdende med at søge min bistand.

Du vil sammen med den anden forælder blive kaldt til møde på Statsforvaltningen, som vil forsøge at mægle forlig.

Hvis forældrene ikke kan blive enige, kan du allerede under mødet på Statsforvaltningen nævne, at du gerne vil have mig som din advokat. Så behøver du ikke gøre mere, for jeg vil kontakte dig, så snart jeg får besked fra retten om, at du har ønsket mig som din advokat.

Retssager

Jeg møder næsten dagligt i retten, og jeg har møderet for Østre Landsret , Vestre Landsret og for Højesteret .

Det har været en glæde for mig at flere af mine advokatkolleger henviser retssager til mig, hvis der opstår habilitetsproblemer på et advokatkontor, så ingen af advokaterne fra det pågældende kontor må føre sagerne.

At føre retssager er et af mine hovedområder, og den erfaring førelsen af retssager har givet mig, har mine klienter i andre sager, og navnlig i erstatningssagerne, haft fordel af, fordi så mange af erstatningssagerne på grund af forsikringsselskabernes modvilje mod at udbetale erstatning ender som retssager.

Jeg påtager mig også førelsen af voldgiftssager.

Hvis du eller din virksomhed bliver sagsøgt, eller selv overvejer at anlægge retssag eller voldgiftssag, så vil jeg gerne rådgive om, hvorvidt sagen bør føres, og hvis dette er tilfældet, vil jeg gerne føre sagen for dig eller din virksomhed og gerne helt til Højesteret, hvis jeg mener, sagen bør ankes, og muligheden for anke til Højesteret er til stede.

Andre sager

Du skal vide, at du altid er velkommen til GRATIS at kontakte mig for at høre, om jeg kan hjælpe dig med en sag.

Har du problemer med offentlige myndigheders tilladelser eller afslag på ansøgte goder, eller har du behov for rådgivning om ansættelsesretlige forhold, behandler jeg også sådanne sager, eller henviser til mine samarbejdspartnere.

Opremsningen er ikke udtømmende, så ring og hør nærmere om jeg kan hjælpe med netop din sag.

Småsager

Småsagsprocessen er en relativt ny form for retsproces. Det er en forenklet procesform for et par særlige typer af sager, der ofte medfører hurtigere sagsbehandlingstid.

Der findes tre typer småsager:

  • Sager med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. inden tilskrivning af renter og omkostninger. Måske er dit TV gået i stykker, og du ønsker nu pengene tilbage, eller måske har du lånt penge ud til din nabo, som han nu ikke vil betale tilbage.
  • Sager uden en egentlig økonomisk værdi, hvor du eksempelvis ønsker at få modparten til at foretage en bestemt handling. Måske ønsker du ikke pengene tilbage for dit TV men vil bare have butikken til at reparere det.
  • Sager der ikke falder indenfor mulighed 1 eller 2, men hvor parterne aftaler, at sagen skal føres i småsagsprocessen.