")); }

Retshjælp

Retshjælp

Har du en familieforsikring eller andre forsikringsordninger med mulighed for retshjælp, eller har du lav indtægt, kan du få omkostningerne ved retssager – herunder udgiften til advokathonorar – betalt helt eller delvist af dit forsikringsselskab eller Statskassen.