")); }

Retshjælp

Har du en familieforsikring eller andre forsikringsordninger med mulighed for retshjælp, eller har du lav indtægt, kan du få omkostningerne ved retssager – herunder udgiften til advokathonorar – betalt helt eller delvist af dit forsikringsselskab eller Statskassen.

Hvis du ønsker nærmere oplysninger om dine muligheder for i en konkret sag at få retshjælp eller fri proces, giver jeg dig gratis telefonisk rådgivning herom.

Desuden tilbyder jeg dig en gratis telefonisk rådgivning også om andre sager end retssager.

Jeg forbeholder mig dog at henvise dig til en anden advokat, hvis jeg enten ikke har tid til at behandle din sag eller hvis din sag kræver en specialviden, som jeg ikke er i besiddelse af.

Den gratis rådgivning omfatter ikke sager under 100.000 kr.