")); }

Priser

Hvad koster min rådgivning?

Jeg ved, at du som klient efterspørger fornuftige og hurtige resultater og løsninger, og at du ikke har interesse i at betale for stakke af flot papir og langvarige konfliktforløb.

Du eller din virksomhed har brug for advokatbistand, og du vil gerne vide, hvad jeg kan hjælpe dig eller din virksomhed med, og hvad det koster.

A: Inden du bliver klient

Inden du bliver klient hos mig, er det vigtigt for dig at vide, at du GRATIS kan henvende dig om dit eller din virksomheds problem uden frygt for at få dyre advokatregninger, fordi du henvendte dig.

  • Du kan altid henvende dig telefonisk eller via e-mail om dit problem, og det er helt GRATIS
  • Du får telefonisk, via e-mail eller SMS en GRATIS orientering om min foreløbige vurdering af dit problem
  • Kan jeg hjælpe dig med dit problem, tilbydes du et GRATIS MØDE, hvor vi i fællesskab bliver enige om, hvilken rådgivning du har behov for, og hvad rådgivningen skal koste
  • Jeg har ikke faste priser. Jeg vurderer i samarbejde med dig fra sag til sag, hvilken rådgivning du har behov for, og i fællesskab aftaler vi størrelsen af det honorar, du skal betale for den aftalte rådgivning
  • Du får ingen regninger for den tid, jeg bruger på at drøfte sagen med dig, inden vi indgår en skriftlig aftale om omfanget af min rådgivning og om størrelsen af mit honorar eller aftaler de retningslinjer, der skal gælde for honorarfastsættelsen
  • I mange tilfælde vil mit honorar for at føre din sag være helt GRATIS, fordi du kan få retshjælp, fri proces eller andre former for omkostningsdækning

B: Når du er blevet klient

Når du er blevet klient hos mig, er det vigtigt, at du bliver tilfreds med min rådgivning, min sagsbehandling og med resultatet, samt at du efter sagens afslutning får lyst til at kontakte mig igen, hvis du senere får brug for advokatbistand.

C: Når sagen er slut

Når sagen er slut, har vi forhåbentlig nået det mål, som altid er mit primære mål i al rådgivning, nemlig at min rådgivning giver dig en økonomisk eller personlig merværdi, som er væsentlig højere end det honorar, vi er blevet enige om, min rådgivning skal koste.

D: Jeg fokuserer på rådgivning - ikke på fine og dyre dokumenter

Jeg har den holdning, at du som klient efterspørger fornuftige og hurtige resultater og løsninger, og at du ikke har interesse i at betale for stakke af flot papir eller langvarige konfliktforløb.

Jeg fokuserer på rådgivning, på hurtig og effektiv sagsbehandling ved brug af elektronisk kommunikation via mobiltelefoner, e-mails, SMS kommunikation, hjemmesider og internet, kombineret med øget personlig kontakt til dig og dine øvrige rådgivere, alt med henblik på at opnå maksimale resultater for dig på kortest mulig tid til konkurrencedygtige priser.