")); }

Personskadeerstatning

Personskadeerstatning

Jeg har i mere end 25 år beskæftiget mig med rådgivning af klienter, som er kommet alvorligt til skade ved færdselsuheld, ved arbejdsskader, ved fejlbehandling på hospital, læge eller tandlæge, ved sportsudøvelse eller på anden måde.