")); }

Om Advokatfirmaet Erik Bo Rasmussen

Her kan du læse lidt om medarbejderne i advokatfirmaet Erik Bo Rasmussen.

Erik Bo Rasmussen (H)

Erik Bo Rasmussens virke som advokat er fokuseret inden for områderne forsikrings – og erstatningsret samt strafferet. Erik Bo har møderet for Højesteret, og er beneficeret advokat ved Retten i Odense samt Østre Landsret.

Erik Bo har arbejdet med personskadeerstatning de sidste mange år, og har derfor en helt særlig ekspertise inden for erstatningsområdet. Denne erfaring inden for personskadeerstatning omfatter både erstatning for arbejdsskader, patientskader, færdselsuheld mv.

Hvis du er i tvivl om hvorvidt Erik Bo kan assistere dig i forbindelse med en skade du har været udsat for, så klik ind under fanen ”Sagsområder” eller kontakt os for nærmere information.

Hvis du har behov for en forsvarsadvokat kan du se nærmere herom på hjemmesiden www.frifindelse.dkKontaktinformationer:
Telefon: 40 95 05 30
E-mail: [email protected]

Tine Christensen

Tine er uddannet som advokatsekretær i Advokatfirmaet Helbing A/S. Tine har siden 2001 været sekretær for Erik Bo Rasmussen i sager angående forsikrings- og erstatningsret. Tine har uddannet sig inden for dette fagspeciale, og fungerer som specialsekretær på disse sager.
Læs mere .

Kontaktinformationer:
Telefon: 40 48 05 33
e-mail: [email protected]

Max Brauer Knudsen

Max er Jurastuderende på Syddansk Universitet, og hjælper Erik Bo i visse sager med generel sagsforberedelse. Gennem sit studie har Max valgt af fokusere på strafferet, erstatningsret samt international handelsret, hvorfor hans juridiske interesseområder giver et godt samspil med Erik Bo.