")); }

Klienter

Vundne og verserende sager

Her kan du læse om nogle af mine vundne sager.

Listen er ikke udtømmende, men den giver et godt indblik i mine evner som advokat.

Gennem årene har Advokat Erik Bo Rasmussen behandlet et stort antal sager af meget forskellig art. På denne side kan du høre klienterne fortælle om deres egne sager og deres egne erfaringer med Erik Bo Rasmussen - med deres egne ord. Du kan også læse deres beskrivelse af sagerne.Færdige sager


Lars Rønn

Lars var den 23.februar 2004 som forsædepassager involveret i et færdselsuheld, hvor bilen blev påkørt af en anden bil bagfra med høj hastighed. Lars var indlagt i 10 dage på sygehus på grund af hjernerystelse... Læs mere om Lars Rønns sag .


Jens

I maj 2004 var jeg ude for en færdselsulykke, og modparten havde hele skylden.

Først i august samme år kom jeg så meget til hægterne, at jeg kunne søge advokatbistand angående erstatning... Læs mere om Jens' sag .


Anja Sørensen

Det hele startede i 1999 med, at jeg blev gravid med tvillinger - en ønskegraviditet, som var længe ventet.

Om natten til søndag den 2. juli 2000 skete det, at jeg blev indlagt på Odense Universitetshospital med begyndende svangerskabsforgiftning. Der blev sagt, at nu var det tid til at få vores tvillinger ud, og at det blev ved kejsersnit... Læs mere om Anja Sørensens sag .


Lene Rasmussen

Da Lene den 21.december 2000 cyklede på arbejde, væltede hun på cyklen på Odense Universitetshospitals parkeringsplads... Læs mere om Lene Rasmussens sag .


Jørgen Spangsvig

Den 9. oktober 2006 var jeg på vej til arbejde på cykel, men jeg blev kørt ned bagfra af en bil, som kørte ind over en såkaldt rumlerille, hvor cyklister kan køre. Det var en socialrådgiver, som anbefalede Erik Bo Rasmussen, hvis jeg havde brug for en advokat... Læs mere om Jørgen Spangvigs sag .


Steen Lage

Steen kom alvorligt til skade som buschauffør ved Odense Kommune, da en kollega bagfra påkørte hans bus med stor kraft... Læs mere om Steen Lages sag .

Hjerneskade opstået efter en operation af spædbarn berettigede til erstatning i medfør af patientforsikringsloven.

Som følge af en hjerteoperation den 12. december 1996 blev barnet B, der var født i juli 1996, påført en meget alvorlig hjerneskade med varige fysiske og psykiske handicap. Patientforsikringen og Patientskadeankenævnet, P, fandt, at skaden ikke berettigede B til erstatning i medfør af patientforsikringsloven § 2, stk. 1, nr. 4, hvilket landsretten gav P medhold i. Højesteret udtalte, at selv om prognosen for B uden en hjerteoperation havde været meget dårlig - også under hensyn til den ringe sandsynlighed for deren indtræden mere omfattende, end hvad B med rimelighed måtte tåle. B fik derfor medhold i, at hun var berettiget til erstatning i medfør af atientforsikringslovens § 2, stk. 1, nr. 4 (Dissens for at frifinde P).

Læs højesteretsdommen